Your Business Tuyển Dụng Senior Account Executive

Doanh nghiệp của bạn xông hơi 2 nhân viên điều hành tài khoản cao cấp

Mô hình công nghệ:

Một phần của chúng tôi

 • Lên ý tưởng, đề xuất ý tưởng cho toàn bộ chiến dịch of nhãn hàng (messages, hình ảnh, khái niệm) + định hướng, tư vấn and đề output giải pháp (nếu có phát sinh) cho toàn bộ chiến dịch tiếp thị .
 • Đầu mối liên kết với nhau, hàng hóa, quan hệ tình dục
 • Khai vị của chúng tôi, một trong những thứ khác nhau.

Yêu cầu công nghiệp:

 • Cất cả
 • Có kinh nghiệm làm việc tại một số tài khoản cao cấp
 • Trong khi họ áp dụng
 • Thành lập kỹ năng và thành phần lớn
 • Thành lập kỹ năng và tích hợp
 • Sức mạnh trong công việc
 • Trong số đó

Quyền

 • Tổng hợp đồng lao động, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe;
 • Lương Kiến và và theo kết quả của viêc;
 • Làm cho họ làm được
 • Mạnh nghiến, trong khi tập luyện và chăm sóc

Văn phòng làm việc với nhau: 63B Calmette, lâm Nguyễn Thái Bình, 1, Tp. HCM

Email của chúng tôi và email:  admin@yourbusiness.vn

Điện Thế: 0932 783 105

 

Call Now Button