Nhưng các bạn đã biết, hiện nay chúng ta phải đối mặt với đại dịch “Cô Vy” và hầu hết các doanh nghiệp đều đang lao đao. Một số chọn dừng lại, một số chọn chờ đợi qua dịch mới tiếp tục. Nhưng nếu bạn biết nắm bắt cơ hội đây sẽ là thời cơ để doanh nghiệp bạn tiến lên vị trí tiên phong.

Vậy ”Đối mặt “Cô Vy”: Phản công hay chờ chết?” 

Quyển sách này ra đời, khi YB Agency đã thử áp dụng chiến lược phòng dịch “Cô Vy” của con người vào trong doanh nghiệp mình hơn 1 tháng nay. Quyển sách này không khuyên bạn phản công, chúng tôi chỉ khuyên bạn hãy cho mình quyền lựa chọn.

Chúng tôi hy vọng rằng sẽ giúp quý doanh nghiệp có thêm niềm tin vượt qua đại dịch lần này.

    Nhận ngay Sách "Đối mặt nCov: Phản công hay chờ chết",

    Bạn chỉ cần điền thông tin vào form bên dưới