Vấn đề của doanh nghiệp

Du Học Bắc Mỹ là một nhánh kinh doanh mới của Toàn Cầu Visa – một khách hàng lâu năm của Your Business. Với mảng kinh doanh này, Toàn Cầu Visa một lần nữa tin tưởng giao phó việc thiết kế và xây dựng nội dung của trang web cho Your Business.

Giải pháp của Your Business

  • Your Business nghiên cứu và nhận thấy rằng các doanh nghiệp tư vấn du học chỉ tập trung vào việc giới thiệu trường. Trong khi đó, khi đi du học, các bậc cha mẹ và học sinh rất quan tâm đến ngành học và họ chọn trường theo ngành học lựa chọn.
  • Chính vì vậy, Your Business quyết định phát triển trang web theo định hướng tư vấn hướng nghiệp và giúp mỗi học sinh chọn được môi trường học đúng tùy theo khả năng của họ. Điều này giúp tạo ra sự khác biệt cho Du Học Bắc Mỹ.
  • Không chỉ thiết kế và lập trình trang web, Your Business còn tổ chức toàn bộ nội dung, dịch các bài viết hay từ các trang web nước ngoài để tạo ra sự khác biệt cho doanh nghiệp

Kết quả

Trang web hoàn thành, đem lại sự hài lòng cho doanh nghiệp.