Vấn đề của doanh nghiệp

HM Cosmetics là 1 nhãn hiệu mỹ phẩm phân phối qua các CTV Online. Họ là một công ty gia đình và hầu như chưa có hoạt động Marketing.

Giải pháp của chúng tôi

  • Your Business tư vấn họ cần tổ chức sự kiện để gặp gỡ 100 đại lý trên khắp đất nước để tạo ra sự gắn kết và giúp tạo động lực cho đội ngũ đồng hành và phát triển
  • Ngoài hoạt động Facebook đã thực hiện, Your Business tư vấn họ cần tạo dựng thương hiệu với các hoạt động PR trên các tờ báo dành cho phụ nữ như Blogtamsu, Webtretho…
  • Đặc biệt, Your Business cũng giúp họ tăng cường quảng cáo qua các KOLs, tạo ra sự tăng trưởng khách hàng nhanh chóng đối với tập khách hàng phụ nữ trẻ.

Kết quả

Chiến dịch của HM Comestics đã tạo ra những sự thay đổi về nhận thức của khách hàng và đội ngũ bán hàng. Giúp tăng trưởng thêm 20% doanh số so với trước khi triển khai trương