Xây dựng đội ngũ bán hàng

Giúp bạn có phòng Sale bài bản

Đây có phải là vấn đề của bạn?

 • Không có một quy trình bán hàng chuẩn mực?

 • Các nhân viên kinh doanh đang bán hàng theo bản năng và hoàn toàn tự phát
 • Bạn đang quá phụ thuộc váo một nhân viên kinh doanh xuất sắc
 • Bạn không biết nhân viên kinh doanh có thực sự làm việc hay không?
 • Doanh nghiệp của bạn thực sự phải chú trọng vào những kênh bán hàng nào?
 • Chính sách và phúc lợi cho nhân vân kinh doanh liệu đã phù hợp và phát huy hiệu quả chưa?

Giải pháp của Your Business

Hoàn thiện hệ thống quy trình bán hàng:

 • Xây dựng bộ quy trình chuẩn mực.
 • Xây dựng hướng dẫn bán hàng chi tiết cho nhân viên kinh doanh.

Xây dựng bộ máy nhân sự Phòng kinh doanh:

 • Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân viên kinh doanh hiệu quả cho DN

Hệ thống giám sát và quản lý

 • Xây dựng hệ thống quản lý khách hàng CRM
 • Xây dựng hệ thống giám sát Phòng Kinh Doanh.

Định hướng phát triển kênh phân phối

 • Rà soát và phân tích các kênh phân phối hiện tại: điểm mạnh, điểm yếu,…
 • Tái cấu trúc các kênh phân phối để đảm bảo phát huy hiệu quả tối đa.
 • Định hướng phát triển kênh phân phối mới.

Xây dựng chính sách Phòng kinh doanh:

 • Xây dựng chính sách & phúc lợi cho Phòng Kinh Doanh.
 • Xây dựng chính sách kinh doanh dành cho khách hàng.

Dịch vụ của chúng tôi sẽ giúp bạn:

Nhân viên kinh doanh chỉ cần: tuân thủ các buóc bán hàng chuẩn mực sẽ đạt được thành công

Cáp quản lý: dễ dàng nắm bắt các hoạt động bán hàng nhằm hỗ trợ và quãn lý hiệu quả

//yourbusiness.vn/wp-content/uploads/2016/08/ban-hang-2.jpg

Quy trình xây dựng bộ nhận dạng thương hiệu của Your Business

Một bộ nhận dạng thương hiệu thông thường sẽ mất từ 2 tháng đến 6 tháng để hoàn thành.

Các bước thực hiện bao gồm:

Nắm bắt các khó khăn hiện tại của DN về việc xây dựng kênh phân phối
Đề xuất các gói giải pháp khắc phục
Triển khai gói giải pháp
Giám sát và chỉnh sửa
Đánh giá kết quả dự án
Duy trì và điều chỉnh

Các dự án của Your Business

Cần tìm hiểu thêm

Gọi ngay 0932 783 105

Blog kinh nghiệm