Welcome Sunshine Group – một đối tác mới của YB Agency

Ngày 21.7.2020, sự kiện Lễ tri ân đại lý của tập đoàn Sunshine Group đã được diễn ra tốt đẹp. Đơn vị tổ chức cho sự kiện này chính là YB Agency.

Đây là lần đầu tiên YB Agency hợp tác cùng với Sunshine Group – một tập đoàn bất động sản hàng đầu Việt Nam. Sự kiện này chính là sự mở đầu cho những hợp tác dài hạn kế tiếp trên chặng đường kế tiếp

 

#ybagency #tuhaocungsunshine

Call Now Button

Xem thêm

Subscribe!